Sint-Michielskerk Leuven

Vredeskerk

  

            ACTUEEL: 1. OPEN MONUMENTENDAG op zondag 10 september 2017

                             2. CONCERTEN : "ONDER DE KOEPEL"

                                                                 

                  

             

 

 

 OVERZICHT

 

1. Evenementen: zondag 10 septmber Open Monumentendag.

 Rondleidingen - De nieuwe koepel -  Twee nieuwe aangeworven schilderijen      (Delaunoisen Maswiens). Projecties van bekende en onbekende kunstwerken, de  grafkelder,

     trappen en trapjes, zolders, hoe een koepel 'maken'? enz. (10 minuten)

      Concerten 'Onder de Koepel'  vije toegang.  za 8 juli, za 15 juli en ma 17 juli

2. Geschiedenis.

3. Eredienstenzie ook rubriek misvieringen.

4. Congres van 8 tot 12 augustus 2017.

         Vieringen in het kader van het congres van Societas Liturgica.

         oecumenische lauden (8.30u)- verzoeningsvierin (8.30u) - vespers (18.00u)

                   in het Frans, Engels, Duits en Nederlands

 

1.  EVENEMENTEN zondag 10 september Open Monumentendag

     Rondleidingen

     De nieuwe koepel

     Twee nieuwe aangeworven schilderijen (Delaunois en Maswiens).

     Projecties van bekende en onbekende kunstwerken, de grafkelder,

     trappen en trapjes, zolders enz. (10 minuten)

 

            CONCERTEN 'Onder de Koepel' vrije toegang za 8 juli, za 15 juli en ma 17 juli 2017

 

Op de 'Openkerken Dagen' op 4 en 5 juni 2017 werd de nieuw 'trompe l'oeil' van de koepel voor het eerste getoond. Zie ook Home - Activiteitenkalender

        

          Wie op de e-maillijst wil staan voor concerten en evenementen

          stuurt een e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

         

De concerten in de Sint-Michielskerk worden voornamelijk verzorgd door koren en orkesten van de muziekscholen uit Engeland.

Zij maken tijdens de vakantie, gedurende ongeveer een week, een reis naar verschillende steden in Vlaanderen.

Dit jaar liggen drie concerten vast. De concerten vinden in principe plaats in de namiddag maar het uur is ook afhankelijk van het programma van de koren.

    Zaterdag 8 juli om 19u.   SHEFFIELD UNIVERSITAIR KOOR   50 toehoorders                   

Het Sheffield Universitair koor: Muziek uit de tijd van Shakespeare, Matthew Haaris’ Shakespeare Songs, Bob Chillicott’s Little Jazz Mass, madrigalen en motetten.


         Zaterdag 15 juli om 16.00u      THE STEPHEN PERSE FOUNDATION

                           Orkest 20 muzikanten en koor 30

     Klassieke religieuze en profane muziek.

Door speciale actie van het koor waren er 150 toehoorders

                                                    

          Maandag 17 juli  om 19 uur.  LOUGHBOTOUGH ENDOWED SCHOOLS CHOIR 

Een selecte groep van 15 zangers durven het aan een programma a capella te brengen van geestelijke- en klassieke muziek. 75 toehoorders

 

2. GESCHIEDENIS.

Guido Abts blijft maar doordringen in de geschiedenis van de kerk. Zie zijn uitstekende en steeds aangepaste wegpagina: http://users.skynet.be/sky78949/.

 

3. EREDIENSTENzie ook rubriek misvieringen.

        

       ARTIESTENMISSEN 2017 TELKENS OM 11.15U

       7/5:  Sara Gabrielssen (guitariste)

       4/6:  De Completen: 6-personen-a capella-koor

       2/7:  Koor Florilegium (met Fried Buelens)

       6/8:  Rita Van Dorpe (solozangeres met organist)

       3/9:  Koor Jubilate (met Greet Duerinckx)

     24/9:  Koor Orlando Feest van Sint-Michiel  

      

 

Wie de artiestenmissen en de uren van de erediensten regelmatig wil ontvangen per e-mail stuurt een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

4. CONGRES

De vieringen die in de week van 7 tot 12 augustus in het kader van het congres van Societas Liturgica in de Sint-Michielskerk zullen plaatsvinden.

Een oecumenische Vespers op maandagavond 7 augustus 18:00 tot 18:45.dinsdag- 8, woensdag- 9, vrijdag- 11 en zaterdagochtend 12 augustus zullen er steeds oecumenische lauden zijn van 8:30 tot 9u. De verschillende onderdelen van deze vieringen zullen steeds afwisselend in het Frans, Engels, Duits en Nederlands zijn. In het liturgieboekje zullen steeds vertalingen in het Frans, Engels en Duits opgenomen worden.

Op donderdagochtend 10 augustus is er de verzoeningsviering tussen Lutheranen en Katholieken (in het kader van 500 jaar reformatie). Deze viering start op dezelfde tijd (8:30) maar duurt iets langer, tot 9:15u. Ook deze viering vindt afwisselend plaats in het Frans, Duits en Engels, maar vertalingen in het Engels zullen steeds voorzien zijn.

Op dinsdag- 8 en woensdagavond 9 augustus zullen er Vespers zijn, steeds van 18:00-18:45. Op dinsdagavond betreft dit een Anglicaanse Evensong, die derhalve grotendeels in het Engels zal plaatsvinden, al zullen de lezingen in het Duits en Frans zijn (met uiteraard weer vertalingen in de andere talen). Op woensdagavond betreft dit een Syro-Malabaarse Vespers, die gedeeltelijk in het Malayalam en gedeeltelijk in het Engels zal plaatsvinden, maar vertalingen worden steeds voorzien in het Engels.

<pyle=> 

voor het gebruik van de St. Michielskerk
(goedgekeurd door de vergadering van de kerkfabriek d.d. juni 2005)

voor het gebruik van de St. Michielscentrum
(goedgekeurd door de vergadering van de kerkfabriek d.d. 8 nov 2014) 

 

Kerkfabriek van Sint-Michielskerk Leuven

Naamsestraat 57A

3000 Leuven

 

Bank Belfius IBAN BE49 0910 0110 0371 – BIC GKCCBEBB

 

1. Huishoudreglment voor het gebruik van de kerk

(goedgekeurd door de vergadering van de kerkfabriek d.d. juni 2005)

1. Na de restauratie van de voorgevel van de St. Michielskerk in 1996-97 besloot de kerkfabriek van St.-Michiel om aan het kerkgebouw een verruimde bestemming te geven. De ontsluiting van deze vroegere Jezuïetenkerk gebeurt onder de noemer van pan-Europese diversiteit, spiritualiteit, zin voor oecumene en solidariteit. Activiteiten, die onder deze brede noemer thuishoren kunnen in de kerk worden georganiseerd. Op die wijze kan het kerkgebouw opnieuw een bewoond Godshuis worden. D.w.z. dat naast de klassieke parochiefuncties, die blijven bestaan, de kerk dienst kan doen als ruimte voor manifestaties en bijeenkomsten, voor zover zij het religieus karakter van de kerk niet schaden. Hierbij wordt gedacht aan de organisatie van concerten, lezingen, mysteriespelen, maar ook congressen en vergaderingen in kleine groepen.

2. Toelating voor dergelijke projecten wordt minstens twee maanden op voorhand schriftelijk aangevraagd bij de kerkfabriek van St.-Michiel ( p.a. K. Malfliet, voorzitter van de kerkfabriek van St.-Michiel, St.-Antoniusberg 9, 3000 Leuven, tel. 016.23.12.45, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ). De kerkfabriek oordeelt over de toelaatbaarheid van de activiteit. Zij waakt eveneens over de kalender van activiteiten, afficheert deze en regelt de financiële aspecten.

3. Over de concrete voorbereidingen wordt overlegd met de onderhoudsploeg van de kerk (p.a. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). De onderhoudsploeg kan de kerkfabriek geenszins binden. Van de onderhoudsploeg kan niet worden verwacht dat zij instaat voor de voorbereidende werken.

4. Na het gebruik van de kerk wordt de kerk in haar oorspronkelijke staat achtergelaten. Er wordt een bankwaarborg vastgelegd van 1000 euro.

5. Volgende prijzen gelden voor het gebruik van de kerk:

-Concert, conferentie: 250 euro per concert- of conferentiedag
-Tentoonstelling (van kunstwerken bijvoorbeeld): af te spreken
-Lezing, vergadering: 100 euro

Deze bedragen worden vooraf gestort op de rekening van de kerkfabriek van St. Michiel.: BE49 091 001 100  371  GKCCBEBB

6. In een afzonderlijk document ("contract") aanvaardt de projectverantwoordelijke het huishoudelijk reglement en verbindt er zich toe de vereiste sommen te betalen. De kerkfabriek heeft recht op 15 vrijkaarten voor een concert, dat plaatsvindt in de kerk.

 

 

2. Contract

 

i.v.m. het gebruik van het St.-Michiels Ontmoetingscentrum te Leuven

 

Ondergetekenden:

Naam:…………………………………………………………………………………………………………….

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……..….

Telefoon:…………………………………………………………………………………………………………

Vertegenwoordiger van de Kerkfabriek van St.-Michiel

en

Naam:…………………………………………………………………………………………………………….

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……..….

Telefoon:…………………………………………………………………………………………………………

Gebruiker

Gaan akkoord over het ter beschikking stellen van het St.-Michiels Ontmoetingscentrum op volgende data en tijdstippen tegen de betaling van €    ……..:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

De concrete voorwaarden voor het gebruik van het Ontmoetingscentrum staan vermeld in het huishoudelijk reglement in bijlage.  De gebruiker aanvaardt dit reglement en verbindt er zich toe dit strikt na te leven.

Bij eventuele betwisting is de rechtbank van Leuven bevoegd.

Datum:

Namens de kerkfabriek van St.-Michiel                                                De gebruiker

BIJLAGE

 

 

Sint-Michiels Ontmoetingscentrum

Huishoudreglement

 

  1. Aanvraag voor gebruik van het Centum gelegen Naamsestraat 57A, 3000 te Leuven (vergaderzaal en/of keuken) moet gebeuren aan de “Kerkraad van St-Michiels” dit per mail bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
  2. Als gebruiker wordt beschouwd al wie gebruik maakt van de infrastructuur van het ontmoetingscentrum.  De reservatie is pas geldig na  ondertekening van de gebruiksovereenkomst en het storten van de waarborg (€ ………. al naargelang afgesproken)  op de rekening IBAN BE49 0910 0110 0371  BICGKCCBEBB.  Het gebruiksgeld en de waarborg moeten op de rekening staan 3 dagen voor de ingebruikname.
  3. Afspraken voor het afhalen en retourneren van de sleutel(s) eventueel in de brievenbus dienen te worden gedaan na toestemming tot gebruik van het centrum.
  4.  Richtlijnen bij eventuele pannes of defecten evenals de bediening van de electriciteitstoebehoren zullen eveneens door de verantwoordelijke van de Kerkraad gegeven worden.

- Brandweer en medische spoeddienst zijn telefonisch bereikbaar op 112

- Nooduitgang(en), vluchtweg(en) en noodverlichting moeten steeds vrij blijven.

  1. Er is een rookverbod in gans het gebouw. Overtollig lawaai wordt vermeden en affiches mogen niet op muren of vensters aangebracht worden; enkel op het bord in de gang naar de kapel.
  2. Keukengebruik en toiletten:

 - keukenhanddoeken worden door de gebruikers  zelf meegebracht.

-  toiletten worden netjes achtergelaten.

-  Bij gebruik van keukengerief moet alles na gebruik afgewassen worden, afgedroogd en weer op de geëigende plaats gezet worden.

- Gebroken stukken worden bij afsluiting gemeld aan de verantwoordelijke Kerkraad.

  1. Het vergaderzaaltje en/of keuken worden na gebruik uitgeborsteld. Afval, dozen, inpakgerief en leeggoed worden terug meegenomen. Tafels en stoelen zullen in de goede orde worden achtergelaten (zie plan).
  2. Vergoedingen en tarieven:

-  Middagactiviteiten: zaal  25,-€;  zaal met keuken  50,-€

-  Avondactiviteiten: zaal  50,-€;  zaal met keuken 75,-€

De gebruiker is gehouden de kerkraad te vrijwaren voor alle eventuele aanspraken van derden die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de door hem georganiseerde activiteit.

De gebruiker is aansprakelijk voor schade aan personen, goederen of voorwerpen, voor schade aan het gebouw en/of de lokalen, tenzij hij kan aantonen dat deze schade in geen geval te wijten is aan een fout of nalatigheid in het gebruik, de bewaking of het onderhoud in hoofde van de gebruiker, zijn personeel of zijn genodigden.

Elke vastgestelde schade moet door de gebruiker aan de verantwoordelijke kerkraad gemeld worden.  De kerkraad kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.

 

 

 

Contract

 

Concerning the use of the Sint Michiel community center Leuven

Undersigned:

Name:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adress:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Phone:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Representative of Kerkfabriek St-Michiel

and

Name:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adress:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Phone:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

User

Agree that the Sint Michiel community center will be placed at the disposal of the user at the following times and dates for a fee of €:…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

The terms of service for the use of the community center are listed in the attachment. The user accepts these terms and commits himself/herself to follow these strictly.

In case of dispute the court of Leuven has the authority.

Date:

Signed

Kerkfabriek St.-Michiel                                                                                                          The user

Attachment

      

 

 

                                                     Sint Michiel community center

Domestic rules

1.  Any request for the use of the center located Naamsesteenweg 57A, 3000 Leuven (meeting room and/or kitchen) must pass through “Kerkraad St-Michiel” contactable by the following mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2.  Anyone who uses the infrastructure of the community center is considered a user. The reservation only applies after the signing of the agreement and depositing of the warranty (€….. depending on the agreement) on the account   IBAN BE49 0910 0110 0371  BIC GKCCBEBB. Three days before the use of the infrastructure both the usage fee and the warranty must be on the account .

3. Agreements concerning the retrieval and returning of the keys, if need be in the mailbox, must be made after permission to use the center has been given.

4. Guidelines in case of blackouts or defects and controls of electrical devices will be given by the responsible person of the Kerkraad.
- Fire department and medical assistance can be reached by phone using the number 112.
- Emergency exits, escape routes and emergency lighting must remain clear and unobstructed at all times.

5. Smoking is not allowed in the entire building. Excessive noise is to be avoided and posters may not be put on walls or windows, only on the board in the hallway towards the chapel

6. Usage of the kitchen and toilets:
- Kitchen towels must be brought by the user.
- Toilets are to be left behind in a clean condition.
- Kitchen equipment must be cleaned, dried and put back in its original place if used.
- After closing off, any damage to equipment must be reported to the responsible of the Kerkfabriek

7. The meeting room and/or kitchen must be cleaned after use. Garbage, boxes, packages and empty recipients/bottles must be properly disposed off elsewhere and NOT left behind on site. Tables and chairs are to be returned to their original positions (see map).

8. Compensation and tariff:
- Midday activities: Room 25,00
€; room and kitchen 50,00 €
- Evening activities: Room 50,00 € ; room and kitchen 75,00 €

9. Violation of the conditions mentioned above will result in  withholding (a part of) the warranty proportionate to the severity of the offense

10. Indemnification clause: Before the start of his activity, the user must make sure that any damage to equipment, the building and third parties is covered by an insurance of civil liability (termed “burgerlijke aansprakelijkheid” in the Belgian insurance system).
The user is bound to indemnify the Kerkraad from any claims from third parties that are direct or indirect consequences of the activities organized by him/her.
The user is held liable for any damage to persons, objects, the building and/or rooms, unless he can prove that the damage can in no way be attributed to mistakes or neglect in the use, the security or maintenance by the user, his staff or his guests.
Any identified damage must be reported by the user to the responsible of the Kerkraad. In no case can the Kerkraad be held responsible for any accidents that occur.

11. Every user declares to have read and understood these terms and agrees to them by signing the contract.

 

 

 

 EVENEMENTEN 2017                    

                                             DE NIEUWE KOEPEL ANNO 2017

 

                         "OPENKERKEN DAGEN" ZATEDAG 3JUNI en ZONDAG JUNI 

 

De 'vijf' koepels van de Sint-Micheilskerk

 

1. De koepel die voorzien was bij de bouw van de kerk en die zo hoog was als de kerk zelf is nooit gerealiseerd wegen stabiliteitsproblemen.

 

2. Het aanzicht van de koepel tot nog toe is niet schitterend.

 

3. Hieraan heeft het duo Gijsvanvaerenbergh een tijdelijke verandering aangebracht in 2010 (zie hieronder).

 

4. Een volgende "variant" komt er nu met 'Open Kerkendagen 2017'. 

Ter gelegenheid van Open Kerkendagen 2017 zal de Sint-Michielskerk open zijn op zaterdag 3 juni van 14u tot 22u en op zondag 4 juni van 14u tot 18u. Naast het bekijken van de unieke Trompe l'oeil kan je er doorlopend terecht voor  muzikale en visuele intermezzo's …

 

 

 Deze 'Trompe l'oeil' is een realisatie van de stad Leuven, Sacred Places en de kerkraad.

Technische realisatie door de firmal Amubel.

 

 

Op woensdag 31 maart 2017 werd de 'nieuwe' koepel omhoog getrokken (foto Dirk Vansina)

 

5. En wie weet komt er ooit een echte koepel op de kerk want dit is nu mogelijk met de lichtere materialen én het feit dat de zuilen van de viering dit jaar werden verstevigd

 

 

EVENEMENTEN IN HET VERLEDEN

 

1. DE OMGEKEERDE KOEPEL in 2010 van Gijsvanvaerenbergh.

De koepel die op de kerk was voorzien maar nooit is rerealiseerd - word uitgebeeld door kettingen, omgekeer in de ruimte - onder 'de koepel' opgehangen.

Zie de prachtige foto's op: 

 

            http://www.gijsvanvaerenbergh.com/theupsidedome

 

 

 

2. 4 KERSTSTALLLENTENTOONSTELLINGEN  rond 2010 van Toontje Gilissen

De verzameling van Toontje Gilissen uit Wimmertingen: hij verzamelde ongeveer 400 kerststallen vanaf zijn 8ste  jaar. Terecht mag men zeggen: 'een uit de hand gelopen' hobby. Een verzamelaar moet zich ergens 'grenzen opleggen' en bij Toontje is er een wet in zijn verzameling namelijk 'er moet een kindje Jezus zichtbaar' zijn'. 

 

3 INSTALLATIE door Sacred Places in 2006. Huidige realisaties zie:www.sacredplaces.be

 

 

 

 

 4. De 12 Weken van Sint-Michiel. Een realisatie van www.sacredplaces.be

 

Gedurende 12 achtereenvolgende weken (van april tot eind juni)  was er telkens een kunstenaar die gedurende 14 dagen kon tentoonstellen. Bij de opening elke woensdagavond was er telkens een optreden. Dit evenement heeft plaats gevonden gedurende 5 jaar. Dit wil zeggen 12 kunstenaar per jaar, en dit gedurende 5 jaar dat zijn dus 12  keer 5 is 60 kunstenaars van het Leuvense met evenveel ( = 60) optredens (muziek, dans). Een unicum in Leuven. 

 

Zie: http://www.lemmert.be/v3/recpro.html onder de rubriek multidisciplinair: St.Michiel