Sint-Michielskerk Leuven

Vredeskerk

De doelstellingen van het project: 'St.-Michielskerk: Vredeskerk' worden verder uitgewerkt in gesprekken met de mogelijke partners: Stadsbestuur, KULeuven, in het bijzonder de faculteit Godgeleerdheid, de coördinatoren van verschillende universitaire onderzoek- en onderwijsprogramma's rond vrede en conflictbeheersing, Pax Christi, San Egidio en andere geïnteresseerde groepen (cf bv. Leuvense vredesmarsen).

 

Onze grondvisie rond 'St.Michielskerk: Vredeskerk' willen we vertalen in een aantal projecten.

 

I. Op korte termijn worden een aantal initiatieven genomen binnen de bestaande ruimte:

1. Vredeskansel : een aantal voordrachten per jaar in de kerk. Vanop de kansel wordt het vredesthema door een gastspreker op eigen wijze benaderd, eventueel rond een jaarlijks thema of project.
2. Vredesengelen: tentoonstellingen over geweldsituatie en de wijze waarop daarin aan vrede gewerkt wordt - geïllustreerd met goede voorbeelden.
3. Vredesconcert, vredespoëzie.
4. Vredesliturgie.
5. Jumelages met andere vredesinitiatieven en met ontsluitingsprojecten (zoals Yot in de Brugse Magdalenakerk).
7. Vredesbeurs. Bedoeld wordt een positie van bursaal, waarbij de kandidaat doctoreert over een gerelateerd onderwerp. Dit zou een overeenkomst met de universiteit kunnen vergemakkelijken, maar het zal ook toestemming vragen van de betrokken overheden.
8. Lessius' overbrenging naar de kerk kan aanleiding zijn voor een conferentie over rechtvaardige oorlog.

 

II. Op middellange termijn voorziet het project in de uitbouw van een Vredescentrum

Om St.-Michiels heel in concreto tot een vredescentrum uit te bouwen wordt in eerste instantie de verwaarloosde winterkapel (achter de kerk) omgevormd – mits een beperkte restauratie en een betaalbaar kostenplan - tot een polyvalente ruimte. Deze zou niet alleen in aanmerking komen voor liturgische vieringen in de winterperiode (voor geen al te grote groepen ), maar ook voor studiedagen en lezingen of de lokalisatie van bv. een jaarlijkse "vredeskansel". Aan de hand van een realistische kostenraming, de inschatting van de eigen financiële draagkracht en de vooruitzichten op sponsoring, moet de kerkraad de financiële haalbaarheid van het project evalueren.
Voor de financiering doet de Kerkfabriek beroep op: eigen patrimonium, stad Leuven, Vlaams gewest, caritatieve organisaties, banken of soortgelijke instellingen, ...