Sint-Michielskerk Leuven

Vredeskerk

 

 

Manifest 'Sint-Michielskerk-Vredeskerk'

De Sint-Michielskerk te Leuven wil een open huis zijn, waar Vrede alle kansen krijgt en waar een brede gemeenschap een thuis vindt om aan Vrede te werken. In een wereld waarin onverdraagzaamheid en fundamentalistisch geweld tot de orde van de dag behoren richt de Sint-Michielskerk zich, vanuit een evangelische inspiratie, tot alwie, vanuit de meest diverse gemeenschappen, religies en levensbeschouwingen, het goed meent met Vrede en geweldloosheid.

Niets is zo moeilijk als de geweldloze praktijk van de Vrede. Vrede is voor ons meer dan afwezigheid van oorlog en geweld. Vrede is een werkwoord. Onze drie steunpilaren zijn "openheid", "hoop" en "solidariteit". Openheid naar andere godsdiensten en levensbeschouwelijke overtuigingen, hoop op het welslagen van een interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog, solidariteit met de minstbedeelden en de zwaksten in onze samenleving.

In zijn parochiewerking heeft de St.-Michielsparochie steeds een sterk geloof gehad in de kracht van vrede, die mensen samenbrengt. De keuze om een Vredeskerk te zijn komt uit de geloofsbewogenheid van de parochiegemeenschap van St.-Michiel, die zich thans reeds in de praktijk openstelt voor de vredesproblematiek: door een thuis te zijn voor vele gemeenschappen en deze met elkaar te verbinden, door internationale aandacht voor vrede en de ondersteuning van projecten, door de inzet om het kerkgebouw ook open te stellen voor vredesinitiatieven van andere groepen, door het inweven van vredeszorg en solidariteit in de liturgieën en spiritualiteit.

De St.-Michielsparochie stelt haar kerk open voor vredesinitiatieven van de bredere Leuvense gemeenschap, inclusief de K.U.Leuven en opent haar deuren voor mensen en groepen, ook in een interreligieuze of randreligieuze context, die werken aan vrede, verdraagzaamheid en rechtvaardigheid. Zij nam bijvoorbeeld, toen de epidemie aan haar aanvang stond, initiatieven ten dienste van de AIDS patiënten, zij bood een veilige haven voor migranten, en benadrukt ontwikkelingssamenwerking en integratie. Voorbeelden van initiatieven waar de kerk opengesteld wordt zijn o.m.: "Twaalf weken van St.-Michiel" en de "kerstinstallatie". Het doel is om de St.-Michielskerk nog verder te ontsluiten naar groepen die vrede en verzoening in het vaandel dragen, in het bijzonder ook wanneer zulke groepen hun activiteiten en initiatieven ook vanuit religieuze en christelijke perspectieven willen laten dragen.

In 2012 steekt de Sint-Michielkerk de hand uit naar de Moslimgemeenschap in Leuven en Vlaanderen. Tijdens een aantal ontmoetingsavonden gaan Christenen en Moslims met elkaar in dialoog, vanuit hun cultureel-spirituele tradities en vanuit belangrijke maatschappelijke en geloofsthema's.